Szkoła Psychoterapii Crescentia
Uczymy psychoterapii szytej na miarę
Zapisz się na czteroletnie szkolenie w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach
rekrutacja
arrow

Od 2016 roku nasza szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej zajmuje się prowadzeniem szkoleń, które oferują uczestnikom nie tylko specjalistyczny rozwój, ale także okazję do poznania wielu miast. Wśród nich jest przede wszystkim nowoczesna Warszawa, malowniczy Toruń i Szczecin natchnięty portową atmosferą. Do kompletu jest również szkoła psychoterapii w Łodzi — mieście, w którym wyrafinowana secesja łączy się z dziewiętnastowieczną architekturą przemysłową i postmodernizmem.

Każdy kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzony jest z maksymalną pasją ludzi, którzy kilka lat temu zdecydowali się realizować konkretną misję. Założeniem tej inicjatywy jest przede wszystkim chęć zwiększenia dostępności do fachowej edukacji i pomocy w wielu regionach naszego kraju.

Gwarancję wysokiej jakości szkolenia dostajesz bez względu na to, w którym mieście rozpoczynasz szkolenie podyplomowe — terapia poznawczo-behawioralna, z której najczęściej korzystamy stanowi niezbędne podstawy, jeżeli zależy Ci na skutecznym leczeniu przyszłych Pacjentów. Zarówno szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie, szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Toruniu, szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Łodzi, jak i szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szczecinie otworzy przed Tobą drogę do odkrycia, jak możemy rozumieć zaburzenia psychiczne i co możemy zrobić, by leczyć mózg słowem.

Szkoła Psychoterapii Crescentia posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej do prowadzenia czteroletnich kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty. Nasza oferta obejmuje wszystkie składowe dotyczące warsztatów, superwizji oraz 100 godzin terapii własnej w formacie grupowym, które są wymagane do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, co powoduje, że nie mamy tak zwanych ukrytych kosztów, a cennik podany w umowie przedstawia wszystkie opłaty z wyjątkiem egzaminu końcowego. Psychoterapia poznawczo-behawioralna należy do metod opartych na dowodach naukowych, a certyfikat PTTPB jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy szkolenia w Toruniu, Szczecinie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
Zapraszamy!
Responsive image
szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Zapraszamy na czteroletnie szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu na certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB! Posiadamy rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego certyfikaty honoruje Narodowy Fundusz Zdrowia.
rekrutacja
Przejdź do działu rekrutacji i dowiedz się więcej o szkole oraz wyślij zgłoszenie

O terapii poznawczo-behawioralnej myślimy, jako o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy się, aby proponowane przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego obszaru – pracę nad redukcją objawów, leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu, terapię akceptacji i zaangażowania, dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi i wiele innych. Program szkolenia obejmuje również 100 godzin pracy własnej w nurcie terapii schematów prowadzonej przez Monikę Szaniawską będącą certyfikowanym superwizorem ISST (Internetional Society of Schema Therapy)

kurs superwizorów
Zapraszamy na kurs do ubiegania się o Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB Posiadamy atestację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
rekrutacja
Przejdź do działu rekrutacji i dowiedz się więcej o szkole oraz wyślij zgłoszenie
szkolenia doskonalące
Zapraszamy na szkolenia doskonalące warsztat pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zarówno drugiej, jak i trzeciej fali. Szkolenia te spełniają kryteria wymagane do przedłużenia certyfikatu PTTPB
dlaczego crescentia?
img
Crescentia - słowo to w języku łacińskim oznacza wzrost, wzrastanie, rozwój. Nasza szkoła dba o wzrost umiejętności zawodowych szkolących się terapeutów, by Ci mogli pomagać w rozwoju swoich pacjentów. Szkołę Psychoterapii Crescentia założyliśmy w 2015 roku. Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). NFZ uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB. Naszym celem było stworzenie i rozwijanie programu nauczania, które pozwoli uczestnikom szkoleń nie tylko zdobyć wiedzę na temat psychoterapii, szczególnie poznawczo-behawioralnej, lecz także konkretne umiejętności umożliwiające prowadzenie pracy z Klientem. Naszym zdaniem ważna jest praktyczna strona nauki zawodu psychoterapeuty. Sami na co dzień pracujemy z pacjentami prowadząc diagnozę oraz leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne.
Olga Olszewska i Artur Kołakowski
o crescentii
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o naszych certyfikatach, misji szkoły i jej historii
aktualności
2024-07-11

Dn. 16.08.2024 (piątek) Dział Rekrutacji będzie nieczynny.

2024-06-23

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15.07 do 16.08.2024 Sekretariat Szkoły będzie nieczynny. Faktury zostaną wystawione w lipcu do wpłat, które wejdą na konto najpóźniej 12 lipca 2024. Wpłaty po tym dniu będą zaksięgowane w sierpniu i wtedy zostaną również wystawione faktury. Osoby, które potrzebują zaświadczenia lub innego dokumentu ze Szkoły proszone są o wysłanie zapotrzebowania najpóźniej do 10 lipca 2024. Na wszelkie wiadomości wysłane w dniach 13.07 - 18.08.2024 na adres biuro@crescentia.pl odpowiemy w kolejności od 19.08.2024.

Pokonaj bezsenność w 6 krokach
2021-01-18
img Z radością informujemy, że już jest w sprzedaży książka "Pokonaj bezsenność w 6 krokach" (Wydawnictwo Poligraf, 2020). Napisały go ekspertki od zaburzeń snu - dr Małgorzata Fornal-Pawłowska oraz dr Ewa Walacik-Ufnal – wykładowca Crescentii, z którą spotkacie się na naszych warsztatach. Książka jest poradnikiem opisującym terapię poznawczo-behawioralną bezsenności. Znajdziecie w nim wiele przykładów z praktyki klinicznej oraz konkretne metody pracy. Zachęcamy do lektury
często zadawane pytania / faq
Do Szkoły Psychoterapii Crescentia przyjmujemy kandydatów, którzy w dniu rozpoczęcia szkolenia spełniają kryteria możliwości uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie regulaminy PTTPB ograniczają to do zawodów wymienionych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
W związku z tym, że często lista osób przyjętych na nasze szkolenie jest zamknięta na kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem, dopuszczamy do rekrutacji osoby, którym termin obrony pracy magisterskiej wypada w międzyczasie. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o zaistnieniu takiej sytuacji i deklaracji, że do momentu rozpoczęcia szkolenia zostanie dostarczony dokument poświadczający ukończenie studiów i obronę pracy magisterskiej. W przypadku niedotrzymania terminu ze strony Kandydata podpisana umowa może być uznana za nieważną.
Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi opisanymi na naszej stronie.
Rozmowa kwalifikacyjna nie ma na celu sprawdzania umiejętności psychoterapeutycznych Kandydatki czy Kandydata do Szkoły, a jedynie predyspozycje osobowościowe. Nie ma potrzeby specjalnie się do niej przygotowywać, poza wypełnieniem odpowiedniego formularza i złożenia wymaganych dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna polega na dialogu na temat motywacji Kandydatki/Kandydata, kwestii formalnych i technicznych związanych ze szkoleniem oraz zazwyczaj na odegraniu krótkiej scenki pierwszorazowego kontaktu z Klientem.
Rekrutacja na poszczególne edycje trwa do momentu zebrania się grupy. Nie prowadzimy selekcji kandydatów. Decyduje kolejność pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji (rozpoczyna go przesłanie dokumentów związanych z rekrutacją, kończy przesłanie podpisanej umowy i opłaty rezerwacyjnej).
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej wymaga, by szkolenie przygotowujące do certyfikatu trwało minimum cztery lata. Program Szkoły Psychoterapii Crescentia obejmuje jeszcze rok zerowy, przygotowujący do rozpoczęcia kursu stricte psychoterapeutycznego, który zawiera 40 godzin zajęć z psychopatologii i 40 godzin pracy własnej. Między zakończeniem szkolenia a egzaminem końcowym jest jeszcze okres konieczny do oceny prac.
Kwestia opłat wygląd następująco: 1) Opłata rekrutacyjna po odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, niezależnie od jej wyniku nie podlega zwrotowi. 2) Opłata rezerwacyjna wraz z podpisaną umową gwarantuje miejsce w grupie szkoleniowej na konkretnej edycji. Nie podlega zwrotowi w razie przerwania szkolenia. 3) Pozostałe opłaty za poszczególne zjazdy należy uiszczać najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem; średnio raz w miesiącu. Od ceny ostatnich zjazdów odlicza się opłatę rezerwacyjną.
Cennik nie obejmuje jedynie opłaty za egzamin końcowy, ponieważ trudno jest przewidzieć jej wysokość na kilka lat wcześniej.
W powyższej sytuacji zachęcamy Kandydatów, by skorzystali z umiejętności i doświadczenia w pracy z Klientem nabytych na praktykach studenckich oraz z wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów magisterskich. Opis przypadku, podobnie jak cała rozmowa kwalifikacyjna nie ma badać umiejętności psychoterapeutycznych, lecz predyspozycje Kandydatki/Kandydata.
W powyższej sytuacji zachęcamy Kandydatów, by skorzystali z umiejętności i doświadczenia w pracy z Klientem nabytych na praktykach studenckich oraz z wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów magisterskich. Opis przypadku, podobnie jak cała rozmowa kwalifikacyjna nie ma badać umiejętności psychoterapeutycznych, lecz predyspozycje Kandydatki/Kandydata.
Zgodnie z umową, każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zorganizowania stażu klinicznego we własnym zakresie. Na życzenie Uczestnika, Szkoła wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
Staż kliniczny należy odbyć według aktualnych wytycznych polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ujętych w odpowiednich Standardach http://www.pttpb.pl/download/Standardy-PTTPB-tekst-jednolity-10.05.pdf Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami. Nie wymieniają one „podmiotów akredytowanych” i każdy oddział psychiatryczny spełnia kryteria stażu klinicznego. Zachęcamy też Państwa do odbywania pozostałych, „pozaoddziałowych” godzin stażu w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w których możecie Państwo spotkać się z innym profilem psychopatologii, niż w szpitalu psychiatrycznym. Jednolity tekst Standardów z 10 maja 2020 roku głosi: „360 godzin stażu klinicznego, realizowanych samodzielnie przez osobę szkolącą się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej albo w psychiatrycznym oddziale dziennym albo w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi”
Staż kliniczny należy odbyć według aktualnych wytycznych polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ujętych w odpowiednich Standardach http://www.pttpb.pl/download/Standardy-PTTPB-tekst-jednolity-10.05.pdf Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami. Nie wymieniają one „podmiotów akredytowanych” i każdy oddział psychiatryczny spełnia kryteria stażu klinicznego. Zachęcamy też Państwa do odbywania pozostałych, „pozaoddziałowych” godzin stażu w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w których możecie Państwo spotkać się z innym profilem psychopatologii, niż w szpitalu psychiatrycznym. Jednolity tekst Standardów z 10 maja 2020 roku głosi: „360 godzin stażu klinicznego, realizowanych samodzielnie przez osobę szkolącą się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej albo w psychiatrycznym oddziale dziennym albo w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi”
Szkoła Psychoterapii Crescentia przykłada wielką wagę do jakości szkolenia i czuje się za nią odpowiedzialna. Z tego wniosku co do zasady zapraszamy kandydatów, którzy całe szkolenia chcą odbyć u nas. Wcześniejsze szkolenia z pewnością ułatwią przyswajanie wiedzy w czteroletniej szkole (powtórzenie jest matką nauki), ale nie mogą zastępować jej części.
Zajęcia pracy własnej są integralnym elementem naszego szkolenia, dlatego też udział w nich jest obowiązkowy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w ich trakcie zachodzi proces grupowy. Nasi Uczestnicy, którzy dotychczas korzystali z tych zajęć, w informacjach zwrotnych mówią o ich wyjątkowej wartości merytorycznej i emocjonalnej.
Umowa przewiduje możliwość zawieszenia szkolenia i później kontynuowania go z inną edycją.
Z powodu czynników losowych, w tym epidemiologicznych, zajęcia warsztatowe i superwizyjne w Szkole Psychoterapii Crescentia mogą odbywać się on-line. Zasadniczo dążymy do tego, by przebiegały one na żywo, jednak bezpieczeństwo Uczestników i Wykładowców jest naszym priorytetem. Zajęcia pracy własnej ze względu na swą specyfikę nie mogą się odbyć online, dlatego w skrajnej sytuacji ich termin musi być przesunięty.
Tak, jest to wysoce zalecane, ponieważ stawiamy na praktyczną naukę zawodu psychoterapeuty. Na zakończenie pierwszego roku Uczestnicy składają pierwszy opis przypadku i nagranie sesji terapeutycznej.
Rekomendacja dotyczy rozpoczynających się kursów. W razie jej nieprzedłużenia kursom rozpoczętym nie wygasa.
Nie zajmujemy się tym i chcemy podkreślić, że w rozumieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szkoła Psychoterapii Crescentia nie jest wyższą uczelnią prowadzącą studia podyplomowe.
Cena szkolenia jest wypadkową wielu zmiennych, w tym aktualnych cen rynkowych sal szkoleniowych, honorariów wykładowców itp. Dokładamy wielu starań, by wypośrodkować między dostępnością finansową szkolenia a jego jakością. Nie zmieniamy wysokości opłaty za szkolenie w trakcie rekrutacji, gdy część osób już podpisała umowy, stąd może wziąć się wyraźna różnica między ceną szkoleń rozpoczynających się w różnych latach.
Zapisanie się do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powinno nastąpić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnicy dostają pełną informację na ten temat na pierwszych zajęciach.

Szkoła Psychoterapii Crescentia dopuszcza możliwość przeniesienia się z innej szkoły psychoterapii. Jednak do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 1. Dyplomu ukończenia studiów wyższych lub prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarzy.
 2. Zaświadczenia z obecnej Szkoły zawierającego:
  • informację, kiedy był początek kursu,
  • tematy i liczbę godzin odbytych zajęć,
  • ilość odbytych superwizji, w tym superwizji nagrań sesji lub obserwacji sesji na żywo,
  • ilość godzin odbytej terapii własnej.
  • u osób po 2 roku szkolenia informacje na temat wyników egzaminu teoretycznego
  • w przypadku osób, które wznawiają naukę po przerwie lub gdy planowany egzamin wypada później niż po 6 latach od momentu rozpoczęcia szkolenia decyzje KND PTTPB dotyczącą możliwości podchodzenia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat PTTPB i czy wiąże się to z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.
 3. Podanie zawierające deklarację wyboru miasta szkolenia.

Po analizie powyższej dokumentacji Szkoła przygotuje indywidualną propozycję dotyczącą możliwości kontynuowania nauki w naszej szkole.

Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook