Szkoła Psychoterapii Crescentia
Uczymy psychoterapii szytej na miarę
Zapisz się na czteroletnie szkolenie w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie
rekrutacja
arrow

Od 2016 roku nasza szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej zajmuje się prowadzeniem szkoleń, które oferują uczestnikom nie tylko specjalistyczny rozwój, ale także okazję do poznania wielu miast. Wśród nich jest przede wszystkim nowoczesna Warszawa, malowniczy Toruń i Szczecin natchnięty portową atmosferą. Do kompletu jest również szkoła psychoterapii w Łodzi — mieście, w którym wyrafinowana secesja łączy się z dziewiętnastowieczną architekturą przemysłową i postmodernizmem.

Każdy kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzony jest z maksymalną pasją ludzi, którzy kilka lat temu zdecydowali się realizować konkretną misję. Założeniem tej inicjatywy jest przede wszystkim chęć zwiększenia dostępności do fachowej edukacji i pomocy w wielu regionach naszego kraju.

Gwarancję wysokiej jakości szkolenia dostajesz bez względu na to, w którym mieście rozpoczynasz szkolenie podyplomowe — terapia poznawczo-behawioralna, z której najczęściej korzystamy stanowi niezbędne podstawy, jeżeli zależy Ci na skutecznym leczeniu przyszłych Pacjentów. Zarówno szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie, szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Toruniu, szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Łodzi, jak i szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szczecinie otworzy przed Tobą drogę do odkrycia, jak możemy rozumieć zaburzenia psychiczne i co możemy zrobić, by leczyć mózg słowem.

Szkoła Psychoterapii Crescentia posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej do prowadzenia czteroletnich kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty. Nasza oferta obejmuje wszystkie składowe dotyczące warsztatów, superwizji oraz 100 godzin terapii własnej w formacie grupowym, które są wymagane do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, co powoduje, że nie mamy tak zwanych ukrytych kosztów, a cennik podany w umowie przedstawia wszystkie opłaty z wyjątkiem egzaminu końcowego. Psychoterapia poznawczo-behawioralna należy do metod opartych na dowodach naukowych, a certyfikat PTTPB jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy szkolenia w Toruniu, Szczecinie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
Zapraszamy!
Responsive image
szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Zapraszamy na czteroletnie szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu na certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB! Posiadamy rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego certyfikaty honoruje Narodowy Fundusz Zdrowia.
rekrutacja
Przejdź do działu rekrutacji i dowiedz się więcej o szkole oraz wyślij zgłoszenie

O terapii poznawczo-behawioralnej myślimy, jako o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy się, aby proponowane przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego obszaru – pracę nad redukcją objawów, leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu, terapię akceptacji i zaangażowania, dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi i wiele innych. Program szkolenia obejmuje również 100 godzin pracy własnej w nurcie terapii schematów prowadzonej przez Monikę Szaniawską będącą certyfikowanym superwizorem ISST (Internetional Society of Schema Therapy)

kurs superwizorów
Zapraszamy na kurs do ubiegania się o Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB Posiadamy atestację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
rekrutacja
Przejdź do działu rekrutacji i dowiedz się więcej o szkole oraz wyślij zgłoszenie
szkolenia doskonalące
Zapraszamy na szkolenia doskonalące warsztat pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zarówno drugiej, jak i trzeciej fali. Szkolenia te spełniają kryteria wymagane do przedłużenia certyfikatu PTTPB
dlaczego crescentia?
img
Crescentia - słowo to w języku łacińskim oznacza wzrost, wzrastanie, rozwój. Nasza szkoła dba o wzrost umiejętności zawodowych szkolących się terapeutów, by Ci mogli pomagać w rozwoju swoich pacjentów. Szkołę Psychoterapii Crescentia założyliśmy w 2015 roku. Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). NFZ uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB. Naszym celem było stworzenie i rozwijanie programu nauczania, które pozwoli uczestnikom szkoleń nie tylko zdobyć wiedzę na temat psychoterapii, szczególnie poznawczo-behawioralnej, lecz także konkretne umiejętności umożliwiające prowadzenie pracy z Klientem. Naszym zdaniem ważna jest praktyczna strona nauki zawodu psychoterapeuty. Sami na co dzień pracujemy z pacjentami prowadząc diagnozę oraz leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne.
Olga Olszewska i Artur Kołakowski
o crescentii
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o naszych certyfikatach, misji szkoły i jej historii
aktualności
2024-04-23

Dn. 02.05.2024 (czwartek) Sekretariat Szkoły oraz Dział Rekrutacji będą nieczynne.

2023-11-16

Informujemy, że w dniach 23.12.2023 - 05.01.2024 sekretariat Szkoły Crescentia będzie nieczynny. W związku z tym bardzo prosimy osoby, które chciałyby otrzymać faktury jeszcze w tym roku, żeby dokonały wpłaty za zajęcia najpóźniej do dnia 20.12.2023. Wpłaty, które zostaną wniesione po tym terminie będą zaksięgowane najwcześniej 08.01.2024 roku wtedy też zostaną wystawione faktury. Osoby, które potrzebują zaświadczeń lub innych dokumentów proszę o zgłaszanie takiej potrzeby najpóźniej do dnia 20.12.2023 roku. Na wszystkie maile przesłane w dniach, kiedy sekretariat będzie nieczynny odpowiemy w kolejności od 08.01.2024.

Pokonaj bezsenność w 6 krokach
2021-01-18
img Z radością informujemy, że już jest w sprzedaży książka "Pokonaj bezsenność w 6 krokach" (Wydawnictwo Poligraf, 2020). Napisały go ekspertki od zaburzeń snu - dr Małgorzata Fornal-Pawłowska oraz dr Ewa Walacik-Ufnal – wykładowca Crescentii, z którą spotkacie się na naszych warsztatach. Książka jest poradnikiem opisującym terapię poznawczo-behawioralną bezsenności. Znajdziecie w nim wiele przykładów z praktyki klinicznej oraz konkretne metody pracy. Zachęcamy do lektury
często zadawane pytania / faq
Do Szkoły Psychoterapii Crescentia przyjmujemy kandydatów, którzy w dniu rozpoczęcia szkolenia spełniają kryteria możliwości uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie regulaminy PTTPB ograniczają to do zawodów wymienionych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
W związku z tym, że często lista osób przyjętych na nasze szkolenie jest zamknięta na kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem, dopuszczamy do rekrutacji osoby, którym termin obrony pracy magisterskiej wypada w międzyczasie. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o zaistnieniu takiej sytuacji i deklaracji, że do momentu rozpoczęcia szkolenia zostanie dostarczony dokument poświadczający ukończenie studiów i obronę pracy magisterskiej. W przypadku niedotrzymania terminu ze strony Kandydata podpisana umowa może być uznana za nieważną.
Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi opisanymi na naszej stronie.
Rozmowa kwalifikacyjna nie ma na celu sprawdzania umiejętności psychoterapeutycznych Kandydatki czy Kandydata do Szkoły, a jedynie predyspozycje osobowościowe. Nie ma potrzeby specjalnie się do niej przygotowywać, poza wypełnieniem odpowiedniego formularza i złożenia wymaganych dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna polega na dialogu na temat motywacji Kandydatki/Kandydata, kwestii formalnych i technicznych związanych ze szkoleniem oraz zazwyczaj na odegraniu krótkiej scenki pierwszorazowego kontaktu z Klientem.
Rekrutacja na poszczególne edycje trwa do momentu zebrania się grupy. Nie prowadzimy selekcji kandydatów. Decyduje kolejność pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji (rozpoczyna go przesłanie dokumentów związanych z rekrutacją, kończy przesłanie podpisanej umowy i opłaty rezerwacyjnej).
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej wymaga, by szkolenie przygotowujące do certyfikatu trwało minimum cztery lata. Program Szkoły Psychoterapii Crescentia obejmuje jeszcze rok zerowy, przygotowujący do rozpoczęcia kursu stricte psychoterapeutycznego, który zawiera 40 godzin zajęć z psychopatologii i 40 godzin pracy własnej. Między zakończeniem szkolenia a egzaminem końcowym jest jeszcze okres konieczny do oceny prac.
Kwestia opłat wygląd następująco: 1) Opłata rekrutacyjna po odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, niezależnie od jej wyniku nie podlega zwrotowi. 2) Opłata rezerwacyjna wraz z podpisaną umową gwarantuje miejsce w grupie szkoleniowej na konkretnej edycji. Nie podlega zwrotowi w razie przerwania szkolenia. 3) Pozostałe opłaty za poszczególne zjazdy należy uiszczać najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem; średnio raz w miesiącu. Od ceny ostatnich zjazdów odlicza się opłatę rezerwacyjną.
Cennik nie obejmuje jedynie opłaty za egzamin końcowy, ponieważ trudno jest przewidzieć jej wysokość na kilka lat wcześniej.
W powyższej sytuacji zachęcamy Kandydatów, by skorzystali z umiejętności i doświadczenia w pracy z Klientem nabytych na praktykach studenckich oraz z wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów magisterskich. Opis przypadku, podobnie jak cała rozmowa kwalifikacyjna nie ma badać umiejętności psychoterapeutycznych, lecz predyspozycje Kandydatki/Kandydata.
W powyższej sytuacji zachęcamy Kandydatów, by skorzystali z umiejętności i doświadczenia w pracy z Klientem nabytych na praktykach studenckich oraz z wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów magisterskich. Opis przypadku, podobnie jak cała rozmowa kwalifikacyjna nie ma badać umiejętności psychoterapeutycznych, lecz predyspozycje Kandydatki/Kandydata.
Zgodnie z umową, każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zorganizowania stażu klinicznego we własnym zakresie. Na życzenie Uczestnika, Szkoła wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
Staż kliniczny należy odbyć według aktualnych wytycznych polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ujętych w odpowiednich Standardach http://www.pttpb.pl/download/Standardy-PTTPB-tekst-jednolity-10.05.pdf Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami. Nie wymieniają one „podmiotów akredytowanych” i każdy oddział psychiatryczny spełnia kryteria stażu klinicznego. Zachęcamy też Państwa do odbywania pozostałych, „pozaoddziałowych” godzin stażu w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w których możecie Państwo spotkać się z innym profilem psychopatologii, niż w szpitalu psychiatrycznym. Jednolity tekst Standardów z 10 maja 2020 roku głosi: „360 godzin stażu klinicznego, realizowanych samodzielnie przez osobę szkolącą się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej albo w psychiatrycznym oddziale dziennym albo w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi”
Staż kliniczny należy odbyć według aktualnych wytycznych polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ujętych w odpowiednich Standardach http://www.pttpb.pl/download/Standardy-PTTPB-tekst-jednolity-10.05.pdf Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami. Nie wymieniają one „podmiotów akredytowanych” i każdy oddział psychiatryczny spełnia kryteria stażu klinicznego. Zachęcamy też Państwa do odbywania pozostałych, „pozaoddziałowych” godzin stażu w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w których możecie Państwo spotkać się z innym profilem psychopatologii, niż w szpitalu psychiatrycznym. Jednolity tekst Standardów z 10 maja 2020 roku głosi: „360 godzin stażu klinicznego, realizowanych samodzielnie przez osobę szkolącą się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej albo w psychiatrycznym oddziale dziennym albo w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi”
Szkoła Psychoterapii Crescentia przykłada wielką wagę do jakości szkolenia i czuje się za nią odpowiedzialna. Z tego wniosku co do zasady zapraszamy kandydatów, którzy całe szkolenia chcą odbyć u nas. Wcześniejsze szkolenia z pewnością ułatwią przyswajanie wiedzy w czteroletniej szkole (powtórzenie jest matką nauki), ale nie mogą zastępować jej części.
Zajęcia pracy własnej są integralnym elementem naszego szkolenia, dlatego też udział w nich jest obowiązkowy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w ich trakcie zachodzi proces grupowy. Nasi Uczestnicy, którzy dotychczas korzystali z tych zajęć, w informacjach zwrotnych mówią o ich wyjątkowej wartości merytorycznej i emocjonalnej.
Umowa przewiduje możliwość zawieszenia szkolenia i później kontynuowania go z inną edycją.
Z powodu czynników losowych, w tym epidemiologicznych, zajęcia warsztatowe i superwizyjne w Szkole Psychoterapii Crescentia mogą odbywać się on-line. Zasadniczo dążymy do tego, by przebiegały one na żywo, jednak bezpieczeństwo Uczestników i Wykładowców jest naszym priorytetem. Zajęcia pracy własnej ze względu na swą specyfikę nie mogą się odbyć online, dlatego w skrajnej sytuacji ich termin musi być przesunięty.
Tak, jest to wysoce zalecane, ponieważ stawiamy na praktyczną naukę zawodu psychoterapeuty. Na zakończenie pierwszego roku Uczestnicy składają pierwszy opis przypadku i nagranie sesji terapeutycznej.
Rekomendacja dotyczy rozpoczynających się kursów. W razie jej nieprzedłużenia kursom rozpoczętym nie wygasa.
Nie zajmujemy się tym i chcemy podkreślić, że w rozumieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szkoła Psychoterapii Crescentia nie jest wyższą uczelnią prowadzącą studia podyplomowe.
Cena szkolenia jest wypadkową wielu zmiennych, w tym aktualnych cen rynkowych sal szkoleniowych, honorariów wykładowców itp. Dokładamy wielu starań, by wypośrodkować między dostępnością finansową szkolenia a jego jakością. Nie zmieniamy wysokości opłaty za szkolenie w trakcie rekrutacji, gdy część osób już podpisała umowy, stąd może wziąć się wyraźna różnica między ceną szkoleń rozpoczynających się w różnych latach.
Zapisanie się do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powinno nastąpić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnicy dostają pełną informację na ten temat na pierwszych zajęciach.

Szkoła Psychoterapii Crescentia dopuszcza możliwość przeniesienia się z innej szkoły psychoterapii. Jednak do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 1. Dyplomu ukończenia studiów wyższych lub prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarzy.
 2. Zaświadczenia z obecnej Szkoły zawierającego:
  • informację, kiedy był początek kursu,
  • tematy i liczbę godzin odbytych zajęć,
  • ilość odbytych superwizji, w tym superwizji nagrań sesji lub obserwacji sesji na żywo,
  • ilość godzin odbytej terapii własnej.
  • u osób po 2 roku szkolenia informacje na temat wyników egzaminu teoretycznego
  • w przypadku osób, które wznawiają naukę po przerwie lub gdy planowany egzamin wypada później niż po 6 latach od momentu rozpoczęcia szkolenia decyzje KND PTTPB dotyczącą możliwości podchodzenia do egzaminu i ubiegania się o certyfikat PTTPB i czy wiąże się to z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.
 3. Podanie zawierające deklarację wyboru miasta szkolenia.

Po analizie powyższej dokumentacji Szkoła przygotuje indywidualną propozycję dotyczącą możliwości kontynuowania nauki w naszej szkole.

Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook